นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

เราให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน และเห็นคุณค่าในความไว้วางใจที่ท่านมอบให้เรา อีกทั้งมุ่งมั่นในการปกป้องและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านมอบให้เรา ทั้งนี้ เนื้อหาส่วนี้อธิบายการใ้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการใช้คุกกี้ของเรา อีกทั้งอธิบายวิธีที่ท่านสามารถติดต่อเราหากมีข้อสงสัยเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Postbox-Samutprakarn.famousgroup.net เป็นเว็บที่จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ฝาชนลูกฟูก และวัสดุในการแพ็คกิ้งอื่นผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งรวมไปถึงเว็บ Social Network อื่นๆ

Postbox-Samutprakarn.famousgroup.net อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว และคุกกี้นี้เป็นระยะ โปรดตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อท่านอาจพิจารณาหยุดใช้บริการจากเรา หากเห็นว่านโยบายความเป็นส่วนตัว และคุกกี้นี้ไม่เหมาะสม


ความเป็นส่วนตัว

Postbox-Samutprakarn.famousgroup.net ใช้ข้อมูล่วนตัวประเภทใด

เมื่อท่านดำเนินการสมัครสมาชิก หรือสั่งซื้อสินค้าจากเราผ่านระบบออนไลน์ ระบบจะมีการสอบถามชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของท่าน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้การสั่งซื้อสินค้าของท่านมีความสะดวกยิ่งขึ้น หรือใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งข่าวสารเมื่อทางร้านต้องการส่งข่าวสารเกี่ยวกับบริการ หรือผลิตภัณฑ์ของเรา