วิธีการสั่งซื้อสินค้าของเรา


1.  เลือกสินค้าลงตะกร้า (Add to Cart)เมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (sign-in) แล้ว ลูกค้าสามารถทำการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการได้ทันที และเมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าใดๆ ของทางร้านฯ ลูกค้าเพียงคลิกที่ปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า" เท่านั้น ระบบจะทำการเพิ่มสินค้านั้นๆ ลงในตะกร้าสินค้าของลูกค้าทันที หรือหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เพียงแค่คลิกที่ ชื่อ หรือรูปของสินค้า เท่านั้น ก็จะนำลูกค้าเข้าสู่หน้าที่แสดงรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ทันที และลูกค้าสามารถทำการ "หยิบใส่ตะกร้า" จากหน้าแสดงรายละเอียดสินค้าได้ทันที

2.  ส่งคำสั่งซื้อ (Checkout Order)เมื่อลูกค้าได้เลือกสินค้าจนครบตามที่ต้องการแล้ว ให้ลูกค้าคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" จากเมนูด้านบน เพื่อดำเนินการสรุปการสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า พร้อมกับแจ้งมูลค่าการซื้อ ค่าจัดส่ง และรายละเอียดการจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทราบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อของลูกค้าจากทางร้านฯ เพื่อให้ลูกค้าได้ดำเนินการจ่ายชำระค่าสินค้าต่อไป

3.  เลือกประเภทลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการจะลงทะเบียนเป็นสมาชิก สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยเลือกประเภทลูกค้าเป็น "บุคคลทั่วไป"  ในขั้นตอนถัดไปจะให้ลูกค้าระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่สำหรับใช้ในการจัดส่ง

4.  จ่ายชำระค่าสินค้า (Customer Payment)มื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อ (checkout order) แล้ว ทางร้านฯ จะส่งอีเมลสรุปการสั่งซื้อ (order) ไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ และเป็นเอกสารในการอ้างอิงเพื่อจ่ายชำระค่าสินค้าของทางร้านฯ โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย รายละเอียดลูกค้า, สถานที่จัดส่งสินค้า, สินค้าที่ทำการสั่งซื้อ ,มูลค่าการสั่งซื้อรวมทั้งสิ้น และรายละเอียดธนาคารที่ลูกค้าสามารถจ่ายชำระค่าสิืนค้าได้ โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  

ชื่อบัญชี: นายศุภชัย จ้อยกันเจียก
ประเภท: ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
095-2-70045-6
สาขาซีคอนสแควร์
ธนาคารไทยพาณิชย์
223-2-14496-5
สาขาย่อยซีคอนสแควร์
ธนาคารกรุงไทย
597-0-07077-7
สาขาพาราไดซ์พาร์ค
ธนาคารทหารไทย
082-2-15230-2
สาขาสำโรง

เมื่อลูกค้าได้โอนจ่ายชำระค่าสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งยืนยันการโอนชำระค่าสินค้าได้ผ่านทาง "แจ้งยืนยันการจ่ายชำระ" เพื่อแจ้งให้ทางร้านฯ ตรวจสอบและดำเนินการจัดส่งต่อไป5.  รอรับสินค้ามื่อลูกค้าได้ทำการแจ้งยืนยันการชำระค่าสินค้ากับทางร้านฯ แล้ว เราจะทำการตรวจสอบรายละเอียดการชำระค่าสินค้านั้น และจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้านั้นๆ ให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด (เฉพาะวันที่ไปรษณีย์เปิดทำการเท่านั้น) การจัดส่งทางร้านฯ จะจัดให้เป็นแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น จากนั้นทางร้านจะแจ้งหมายเลขการตรวจสอบการจัดส่ง (EMS tracking no.) ไว้ใน "ดูประวัติการสั่งซื้อ" ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทันที

หมายเหตุ:  สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมส่งรายละเอียดในการออกใบกำกับภาษี เพื่อทางร้านฯ จะได้จัดส่งไปพร้อมกับสินค้า


1.  เลือกสินค้าลงตะกร้า (Add to Cart)เมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ (sign-in) แล้ว ลูกค้าสามารถทำการเลือกซื้อสินค้าตามความต้องการได้ทันที และเมื่อลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้าใดๆ ของทางร้านฯ ลูกค้าเพียงคลิกที่ปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า" เท่านั้น ระบบจะทำการเพิ่มสินค้านั้นๆ ลงในตะกร้าสินค้าของลูกค้าทันที หรือหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า เพียงแค่คลิกที่ ชื่อ หรือรูปของสินค้า เท่านั้น ก็จะนำลูกค้าเข้าสู่หน้าที่แสดงรายละเอียดของสินค้านั้นๆ ทันที และลูกค้าสามารถทำการ "หยิบใส่ตะกร้า" จากหน้าแสดงรายละเอียดสินค้าได้ทันที

2.  ส่งคำสั่งซื้อ (Checkout Order)เมื่อลูกค้าได้เลือกสินค้าจนครบตามที่ต้องการแล้ว ให้ลูกค้าคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" จากเมนูด้านบน เพื่อดำเนินการสรุปการสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า พร้อมกับแจ้งมูลค่าการซื้อ ค่าจัดส่ง และรายละเอียดการจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทราบ ซึ่งในขั้นตอนนี้ลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อของลูกค้าจากทางร้านฯ เพื่อให้ลูกค้าได้ดำเนินการจ่ายชำระค่าสินค้าต่อไป

3.  เลือกประเภทลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแล้ว สามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยเลือกประเภทลูกค้าเป็น "ฉันเป็นสมาชิก"  และให้ระบุอีเมล พร้อมรหัสผ่าน (ที่ได้สมัครลงทะเบียนไว้

4.  จ่ายชำระค่าสินค้า (Customer Payment)มื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อ (checkout order) แล้ว ทางร้านฯ จะส่งอีเมลสรุปการสั่งซื้อ (order) ไปยังลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสั่งซื้อ และเป็นเอกสารในการอ้างอิงเพื่อจ่ายชำระค่าสินค้าของทางร้านฯ โดยรายละเอียดจะประกอบด้วย รายละเอียดลูกค้า, สถานที่จัดส่งสินค้า, สินค้าที่ทำการสั่งซื้อ ,มูลค่าการสั่งซื้อรวมทั้งสิ้น และรายละเอียดธนาคารที่ลูกค้าสามารถจ่ายชำระค่าสิืนค้าได้ โดยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  

ชื่อบัญชี: นายศุภชัย จ้อยกันเจียก
ประเภท: ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
095-2-70045-6
สาขาซีคอนสแควร์
ธนาคารไทยพาณิชย์
223-2-14496-5
สาขาย่อยซีคอนสแควร์
ธนาคารกรุงไทย
597-0-07077-7
สาขาพาราไดซ์พาร์ค
ธนาคารทหารไทย
082-2-15230-2
สาขาสำโรง

เมื่อลูกค้าได้โอนจ่ายชำระค่าสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถแจ้งยืนยันการโอนชำระค่าสินค้าได้ผ่านทาง "แจ้งยืนยันการจ่ายชำระ" เพื่อแจ้งให้ทางร้านฯ ตรวจสอบและดำเนินการจัดส่งต่อไป5.  รอรับสินค้ามื่อลูกค้าได้ทำการแจ้งยืนยันการชำระค่าสินค้ากับทางร้านฯ แล้ว เราจะทำการตรวจสอบรายละเอียดการชำระค่าสินค้านั้น และจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้านั้นๆ ให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด (เฉพาะวันที่ไปรษณีย์เปิดทำการเท่านั้น) การจัดส่งทางร้านฯ จะจัดให้เป็นแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น จากนั้นทางร้านจะแจ้งหมายเลขการตรวจสอบการจัดส่ง (EMS tracking no.) ไว้ใน "ดูประวัติการสั่งซื้อ" ของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทันที

หมายเหตุ:  สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษี กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย พร้อมส่งรายละเอียดในการออกใบกำกับภาษี เพื่อทางร้านฯ จะได้จัดส่งไปพร้อมกับสินค้า