กระบอกแกนกระดาษ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว (3.8 เซนติเมตร)  ความยาว 65 เซนติเมตร เหมาะสำหรั..

ปกติ: 9.00 บาท

| Order (204)

กระบอกแกนกระดาษ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว (5.1 เซนติเมตร)  ความยาว 65 เซนติเมตร เหมาะสำหรับใ..

ปกติ: 11.00 บาท

| Order (281)

กระบอกแกนกระดาษ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว (7.6 เซนติเมตร)  ความยาว 65 เซนติเมตร เหมาะสำหรับใ..

ปกติ: 13.00 บาท

| Order (84)

ซองเอกสารสีน้ำตาล พร้อมจ่าหน้ามาตฐานไปรษณีย์ไทย พร้อมแผ่นฟองอากาศ (Air Bubble) กันกระแทก ผลิตด้วยกระ..

ปกติ: 100.00 บาท

| Order (3)

ซองเอกสารสีน้ำตาล พร้อมจ่าหน้ามาตฐานไปรษณีย์ไทย พร้อมแผ่นฟองอากาศ (Air Bubble) กันกระแทก ผลิตด้วยกระ..

ปกติ: 130.00 บาท

| Order (1)

ซองเอกสารสีน้ำตาล พร้อมจ่าหน้ามาตฐานไปรษณีย์ไทย พร้อมแผ่นฟองอากาศ (Air Bubble) กันกระแทก ผลิตด้วยกระ..

ปกติ: 170.00 บาท

| Order (3)

ซองเอกสารสีน้ำตาล แบบมีพิมพ์จ่าหน้า ขอบขยายได้ความสูง 5 เซนติเมตร ขนาด 9x12.75 นิ้ว (22.9x32.4 เซน..

ปกติ: 220.00 บาท

| Order (2)

ซองเอกสารสีน้ำตาล แบบไม่พิมพ์จ่าหน้า ขอบขยายได้ความสูง 5 เซนติเมตร ขนาด 9x12.75 นิ้ว (22.9x32.4 เซนต..

ปกติ: 4.00 บาท

| Order (5)

ซองเอกสารสีน้ำตาล แบบไม่พิมพ์จ่าหน้า ขอบขยายได้ความสูง 5 เซนติเมตร ขนาด 10x15 นิ้ว (25.4x38.1 เซนติเ..

ปกติ: 5.00 บาท

| Order (2)

ซองเอกสารสีน้ำตาล แบบไม่พิมพ์จ่าหน้า ขอบขยายได้ความสูง 5 เซนติเมตร ขนาด 11x17 นิ้ว (27.9x43.2 เซนติเ..

ปกติ: 6.00 บาท

| Order (1)

ซองไปรษณีย์กันน้ำ  19x27 ซ.ม.ขนาดบรรจุ แพ็ค 100 ซอง..

ปกติ: 240.00 บาท

| Order (1)

ซองจดหมายพลาสติก ขนาด 20x30 เซนติเมตรขนาดบรรจุ แพ็ค 50 ซอง..

ปกติ: 100.00 บาท

| Order (1)

ซองจดหมายพลาสติก ขนาด 25x35 เซนติเมตรขนาดบรรจุ แพ็ค 50 ซอง..

ปกติ: 120.00 บาท

| Order (3)

ซองจดหมายพลาสติก ขนาด 28x42 เซนติเมตรขนาดบรรจุ แพ็ค 50 ซอง..

ปกติ: 160.00 บาท

| Order (8)

ซองจดหมายพลาสติก ขนาด 32x42 เซนติเมตรขนาดบรรจุ แพ็ค 50 ซอง..

ปกติ: 180.00 บาท

| Order (2)

ซองจดหมายพลาสติก ขนาด 38x52 เซนติเมตรขนาดบรรจุ แพ็ค 50 ซอง..

ปกติ: 310.00 บาท

| Order (1)

ซองเอกสารสีน้ำตาล พร้อมจ่าหน้ามาตฐานไปรษณีย์ไทย ผลิตด้วยกระดาษ KA125g  ขนาด 7x10 นิ้ว (17.8x25...

ปกติ: 110.00 บาท

| Order (0)

ซองเอกสารสีน้ำตาล ไม่มีจ่าหน้า (ซองเปล่า) ผลิตด้วยกระดาษ KA125g  ขนาด 7x10 นิ้ว (17.8x25.4 เซนต..

ปกติ: 2.00 บาท

| Order (2)

ซองเอกสารไม่จ่าหน้า 5x8 นิ้ว..

ปกติ: 2.00 บาท

| Order (4)

ซองเอกสารสีน้ำตาล พร้อมจ่าหน้ามาตฐานไปรษณีย์ไทย ผลิตด้วยกระดาษ KA125g  ขนาด 9x12.75 นิ้ว (22.9x..

ปกติ: 130.00 บาท

| Order (3)

ซองเอกสารสีน้ำตาล ไม่มีจ่าหน้า (ซองเปล่า) ผลิตด้วยกระดาษ KA125g  ขนาด 9x12.75 นิ้ว (22.9x32.4 เ..

ปกติ: 4.00 บาท

| Order (0)

ตัวตัดเทปกาวแกน 2 นิ้ว (เหล็ก)..

ปกติ: 125.00 บาท

| Order (2)

เชือกมัดพัสดุ สีขาว/แดง ขนาดความยาว 180 เมตร (น้ำหนักโดยประมาณ 195 กรัม) เหมาะกับการมัดพัสดุขนาดเล็ก..

ปกติ: 50.00 บาท

| Order (17)

เทปกาวขุ่น (สีน้ำตาลอ่อน)  ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว (5.1 เซนติเมตร) ความยาว 100 หลา (โดยประมาณ 91.4..

ปกติ: 30.00 บาท

| Order (9)

เทปกาวใส ขนาดหน้ากว้าง 2 นิ้ว (5.1 เซนติเมตร) ความยาว 100 หลา (โดยประมาณ 91.44 เมตร) เทปกาวมีความเหน..

ปกติ: 30.00 บาท

| Order (20)

แผ่นฟองกันกระแทก หรือ Air Bubble เม็ดฟองอากาศขนาดกลาง (ประมาณ 1 เซนติเมตร) ขนาดหน้ากว้าง 65 เซนติเมต..

ปกติ: 15.00 บาท

| Order (12)

แผ่นฟองกันกระแทก หรือ Air Bubble เม็ดฟองอากาศขนาดกลาง (ประมาณ 1 เซนติเมตร) ขนาดหน้ากว้าง 65 เซนติเมต..

ปกติ: 100.00 บาท

| Order (32)

ตัวตัดเทปกาวแกน 2 นิ้ว (พลาสติก)..

ปกติ: 75.00 บาท

| Order (1)

เชือกมัดพัสดุสีขาวล้วน ขนาดน้ำหนัก 1 กิโลกรัม (ได้ความยาวประมาณ 850 เมตร) ความหนาของเส้นเชือกเหมาะกั..

ปกติ: 220.00 บาท

| Order (3)